fbpx
  • Shiatsu-Behandlung Dauer: 50 Minuten Behandlung / Kosten: Euro 75,-
  • R.E.S.E.T. Kieferentspannung Dauer: 60 Minuten Behandlung / Kosten: Euro 75,-
  • Shiatsu zum Kennenlernen Dauer: 30 Minuten / Kosten: Euro 45,-
  • Schröpf-Massage Dauer: 30 Minuten / Kosten: Euro 45,-
  • Shiatsu-Behandlung Dauer: 90 Minuten / Kosten: Euro 110,-
  • Shiatsu & Schröpf-Massage Dauer: 90 Minuten / Kosten: Euro 110,-